Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD.

Kinderoefentherapie bij Fysio Bunnik

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De kinderoefentherapeut begint met een intake. Dan volgt een uitgebreid onderzoek, waarbij de belangrijkste mensen in de omgeving van het kind (ouders, leerkracht, huisarts etc.) actief betrokken worden. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op, zo nodig in overleg met andere disciplines.

de kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop.

Afspraak maken voor Kinderoefentherapie bij Fysio Bunnik?

Bent u op zoek naar een praktijk die uw kind kunt helpen bij zijn/haar klachten? Fysio Bunnik kan samen met u en uw kind een afspraak inplannen om naar zijn/haar klachten te kijken. Bij ons zal een kinderoefentherapeut samen met u en uw kind naar de klachten kijken en een behandelplan opstellen om de klachten te verminderen.  Onze kinderoefentherapeut die u begeleidt tijdens de behandelingen, behandelt uw kind met goede zorg en inspanning waardoor het gewenste resultaat wordt behaalt. U kunt hier een afspraak maken om samen met Fysio Bunnik een behandelplan op te stellen.