Gratis spreekuur elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

Vanaf  6 oktober 2015 houden we op de dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur een gratis spreekuur.

Heeft u al langer een klacht die maar niet over gaat? Of heeft u een vraag over preventie training?

Bel voor maandagavond 18.00 uur om door te geven dat u van het spreekuur gebruik wil maken op telefoonnummer 030-6564821 of via de mail info@fysiobunnik.nl

De deskundige fysiotherapeut beoordeelt uw klacht in 10 minuten en adviseert een vervolgtraject.

Dit kan zijn dat hij voor u een afspraak maakt bij een van onze fysiotherapeuten, bij wie u het beste terecht kan i.v.m. een specialisatie, of adviseert om uw huisarts te raadplegen.

Dit spreekuur is gratis!

Voor meer info kunt u bellen met onze secretaresse.